حکم

منو محکوم کردی به
فراق و درد و تنهایی
تو دادگاهی بدونه من
فقط باشاهد و شاکی
نه گفتی جرم من چی بود
نه گفتی شاهدت کی بود
بدونه اعتراف از من
زدی برچسب رسوایی
منو محکوم کردی به
یه عمرو بی تو سر کردن
منو محکوم کردی به
شبو بی تو سحر کردن
قصاص من چه دلچسبه
برات ای ماه رویاهام
خیالت باشه راحت که
به حکمت تا ابد تنهام

https://www.academytaraneh.com/65252کپی شد!
725
۸