مرد باش بانو!

این ترانه رو تقدیم میکنم به تمام بانوان و مادران عزیز
*بانو روزت مبارک*
……………..

بیا بانو، بیا بانویه عمره کوهی از دردی
یه عمره پای احساست نمیدونی چهاکردی

شکستسی،زخمها خوردی،نگفتی دردودلهاتُ
چشات بستی وبازم، گرفتی راه رویاتُ

یه عمرزندونی دنیا ، شدی بازیچه مردم
بیا بشکن قفس هاتُ تویی اون خوشه گندم

تومیتونی قوی باشی، قدم آهسته برداری
بیا ثابت بکن اینجا تو میتونی تو بیداری

تومیتونی بگی هستی،بهشتم زیر پاهاته
تو میسازی جهانت روجهانم محودنیاته

نگوبایدکسی باشه کنار باغ رویاهت
جهانم محورویاته،بهشتم زیر این پاهات

………………………………………….

دوستان این ترانه رو چند وقت پیش گفته بودم که امروز کاملش کردم ترانه زیاد خوبی نشده
چون این ترانه تقدیمی نمیخواستم نقدی پای کار باشه

بامهر فریبا

https://www.academytaraneh.com/61720کپی شد!
1425
۶۱