اوار

با سوگ تقدیم به اذربایجان

در اوج بهت یک لحظه زمین لرزید سر تاسر
و اری خانه ویران شد شبیه تل خاکستر

نگاه خسته خاموش است زیر اینهمه اوار
دگر چشمی نه بر راه است نه حتی حلقه ای بر در

خوشا بر حالت ای مادر که حتی لحظه ی پایان
گرفتی نازنین نیلوفرت را بی رمق در بر

کجایید ای تمام نغمه های کودکان شاد
که در کوچه سکوتی میوزد هر لحظه درداور

صدای خانه غمگین است مثل ناله های باد
سکوت اوای دلگیریست از فریاد غمگین تر

تمام کوچه در بهت است مثل چشم ان کودک
که این بی یاوریها را نخواهد کرد در باور

نگاه خسته کودک ببین جا مانده در اوار
بدنبال عروسک خانه و لبخندی از مادر…

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/5985کپی شد!
1278
۵۸