یه نامه با غم بنویس

به  رفتن  بدون  من

تو داری عادت می کنی

توی لباس عاشقی

به من خیانت می کنی

بگو بهم به غیر من

با کی رفاقت می کنی

که داری تو خونه ی من

احساس غربت می کنی

وقتی که تو دنیای من

تو رویا پرواز می کنی

چرا  برای رفتنت

این درو هی باز می کنی

می خوای بری  برو ولی

یه خطره برام بذار

یه نامه با غم بنویس

تو جیب لحظه هام بذار

بی تو با تو حرف می زنم

با عکسی که مونده برام

یادم نبود بهت بگم

غمت شده خون تو رگام

 

https://www.academytaraneh.com/59075کپی شد!
1411
۱۳۳