…….

دوماه که دیگه چشمام نگاهت رو نمی بینه

در و دیوار این خونه به یاد توست که غمگینه

دارم هر شب تو قاب عکس دستای تورو می بوسم

کجایی مرهم دردم دارم از غصه می پوسم

نگاهت دیگه با من نیست دلت مال کس دیگه ست

کجاست اونی که دستاتو گرفته از من بی کس

تو با اون خوشی اما من کنار عکس تو غمگین

نشسته ام تا بیاد پایان عمری که نیست شیرین

https://www.academytaraneh.com/45923کپی شد!
1023
۲۹