هوای تازه

نمیخواستم خودمو اسیر کنم
تو قرارهامون دوباره دیر کنم
نمیخواستم تو را تنها ببینم
خودمو میون غمها ببینم
اخه اینجا یک نفر منتظر دیدن توست
گوشه ای نشسته در فرصت دزدیدن توست
بیا تا پنجره ها را باز کنیم
با صدا حنجره ها را ساز کنیم
بیا با هم بخوونیم داد بزنیم
نغمه های عشقو فریاد بزنیم
اخه اینجا یک نفر منتظر دیدن توست
گوشه ای نشسته در فرصت دزدیدن توست
بیا با ابرها بریم تو اسمون

دست به دست هم بریم تو کهکشون
بعد از این گل بکاریم تو باغچمون
فاز مثبت بگیریم تو قلبمون
اخه اینجا یک نفر منتظر دیدن توست
گوشه ای نشسته در فرصت دزدیدن توست

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/3376کپی شد!
1186
۱۳