خدا حافظ

با سلامی دوباره خدمت روئسا

عماد جان بهاری عزیز رفقا

رفیقائی که تو مهربونی هستن ناب

زلال و با صفا همچون اب

داشت یادم میرفت سلام مینای من

سلام مینای عزیزو خوش سیمای من

به یادت هستم ای زیبا نگار

چه باشی دور از من یا در کنار

ببخش که شعرام نداره وزنو قافیه

سبک من رپ منظورو برسون کافیه

من شاعر نیستم ونه ترانه سرا

تو کارسازو اوازم ولی ندارم صدا

سلام اجی گلم نینای عزیز

کاسه مهربونی و صفات شد لبریز

شکر شکن هستیو شیرین سخن

به امید حق پایدار باشی چو سرو سمن

عمو جاسمٰٰ کدخدای اکادمی ترانه

عارضم سلامی را مخلصانه

خیلی چاکریم عمو سالاری

لحن من اینه اخه هستم بازاری

میرم برسم به درسو قالی وقهوه خانه

دلم تنگ میشه برات اکادمی ترانه

دست بوس همتونم رفقای من

علی یارو نگهدارتون روئسای من


دوستان ممنونم چرندیات منو خوندین و منو همراهی میکردین دیگه رفع زحمت میکنم

پایدار باشین و شاد

یا علی


از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/3312کپی شد!
1358
۳۲