ارام دل

بیا ای یاسمن . شیرین سخن . ای گل نازم
تویی عطر گل ای . بوی بهشت . محرم رازم
بیا ای مهوشم . روشن بساز . شبهای تارم
طبیب من تویی . چاره بساز . این حال زارم
غرور من تویی . ارام دل . ای تکیه گاهم
که بی تو مرغکی . بی بال و پر . مانده به راهم
بیا ای نازنین . گوش کن دمی . حرفهای داغم
بیا بنشین کمی . با من ببین . داغ فراغم
بگویم با تو من . انچه درونم . خفته دارم
بیا سنگ صبور . از درد خود . نا گفته دارم
تو ای اسایش ام . ارامش ام . بوی دیارم
شکوه باغ گل . ای نرگس ام . فصل بهارم
چگونه بی تو من . سازش کنم . با روزگارم
اگر با من بشی . سازم بشی . ترسی ندارم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/3239کپی شد!
977
۱۲