عشق خاکستری

چه فایده دار موندنت وقتی که سردی

توو چشم من پی نگاه کی میگردی؟

دیگه شکنجه م نمیده فکر نبودت

نیستی و آرومم نمیکنه وجودت

تموم خاطراتتو مچاله کردم

محکم و مردونه میگم : برنمیگردم

فاصله از دلت شده تموم سهمم

دلیل بی وفائیاتو نمی فهمم !!

مجبور کردی منو که ازت جدا شم

یه کینه از یه عشق خاکستری باشم

کفن پیچیدی دلمو گورمو کندی

ساکتو واسه س جداییمون می بندی

تو دل میدی به ضلع سوم مثلث

یاد میگیرم ازت که بی وفایی ساده س

برو پیش هموون که کرده منو داغون

دروغای عاشقونه ت ارزونیه اون

مجبور کردی منو که ازت جدا شم

یه کینه از یه عشق خاکستری باشم

https://www.academytaraneh.com/2970کپی شد!
1290
۷۷