جاده

(جاده)

از کوچه دلواپسی

تا جاده های بی کسی

همراه من کسی نشد

جز حسرت هم نفسی

هم نفس قصه من

رنگ سیاه جاده بود

جاده به هیچ جا نمی رفت

پا از نفس افتاده بود

قلبی که مال من نبود

پیشکش عاشقانه بود

عاشق چشمای تو شد

قلبی که بی بهانه بود

اهل دورنگی ها نبود

یاد خداش ریا نبود

خدا خدای همه بود

خدای ما جدا نبود

پشت و پناه تو خدا

خدای خوب و مهربون

چشام به راهت می مونه

می خوای برو می خوای بمون

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/2580کپی شد!
765
۵