وقتی اوضاع زمین گند و قمردرعقربه

اولش بنا نبود عاشقو در به در بشم

زیر بارون را به را هق هق ِ بی ثمر بشم

تا قیامت بمونم ازعالم و آدم جدا

گم و گور بشم تو این پیچ و خم پس کوچه ها

زندگی خیلی قشنگه واسه ی قناری یا

پر شده خیابونا از عشقو بچه بازی یا

وقتی اوضاع زمین گند و قمر درعقربه

بعضی یا میگن که روزه بعضیا می گن شبه

دل ِ من چشاتو واکن آدما حیله دارن

تو ی قلبشون یه عالم کرم ِ بد پیله دارن

هر کجا سفره ی قلبتو نمی شه واکنی

وقتشه دفتر عشق و عاشقی رو تا کنی

همونا که بیشتر از همه بهت سرمی زنن

وقتی نیستی پشت سر هزار تا خنجر می زنن

روزی صد تا ماشین عزا برات گل می زنن

بعدشم به سنگ قبرت میشینن زل می زنن

سید مهدی نژادهاشمی

https://www.academytaraneh.com/2549کپی شد!
1244
۷