جواد آقا لبو فروش

۱ من جوادآقا ، تو پارک شهر گاری دارم ، لبو فروشم
البته فقط زمستونا … چی بو د چی شد ، چی رفت تو گوشم

آی داغه لبو گرمه لبو آی سمنو آی سمنو آی
قاطی شد یکی کات بزنه تا من برم لباس بپوشم

۲ به به چه لباس خوشگلی خرگوشه رو خوشم میاد ، جون
گرمم می شه امّا بلدم ، ببین آقا چه بازیگوشم

بچ چه ها(بچّه ها) کجا ، آهای خانوم آهای آقا غذا همینجاست
خوب نیس دم در ، بفرمایید. بچّه رو ور از رو دوشم

خرگوش کجا بود این چیه بردی تو چشم دستتُ بنداز
قحط کار که نیس واکسی می شم تازه چه خوب ؛ عاشق بوشم

۳ اینجا کنار پیاده رو خوب جایی یه، اونم اداره
هر کی رد می شه زل می زنم به کفش و پاش ، که روبروشم

گفتی زود پاشم ؟باشه بابا دعوا چرا ؛ قسمت ما نیست
جوش نزن نکن نریز بهم بساطمُ، بند روپوشم

۴ سرخه ؟ نه بابا نارنجیه بهم میاد این خطا شبرنگ
شب ساعت نه پشت درا ، کثیف شدم ، بفکر دوشم

۵ گل فروش ، چه خوب وقت غروب این همه ماشین سر چارراه
گل بخر خانوم . شیشه رو بالا می کشه انگار هووشم

خب گرفتارن ، بی حوصله . خسته و داغون از سر کار
دسمال می کشم رو شیشه ، جون! چه ماشینی تو آرزوشم

کاش می شد یکی از همینا همین یکی ، چه رنگ نازی
پشتش بشینم ، چه فرمونی هیدرولیکه ؛ انگاری توشم

لایی بکشم ؟ نه بابا این چه کاریه ، کلاس نداره
شق و رق ، یه کم کج می شینم ، چراغ می دم یه راس پلوشم

۶ ترمز می زنم سوار می شه ، چرا جلو عقب که جا بود
این جوری چرا با این ادا ؛ عیب نداره مثل عموشم

خب خانوم نفرمودین کجا؟ یه کم دیره آخر شب شد
این حرفا چیه آب شدم از شرم و حیا ، تو آب جوشم

۷ آب جوش می گیرم با قند و چایی تو سبد صبح خروس خون
تند تند را می رن مسافرا پس چرا من بی جنب و جوشم

درّ رم ؟ واسه چی ، با من نبود ، کی بود کجا، دستمُ ول کن
چی ؟ پول چایی؟ بدم به کی ، بابا خودم چایی فروشم
۸ سرکار به خدا نمی دونم ؛ اشتباهی ما رو آوردن
اردوگاه چرا؟ قرص و سرنگ ؛ چی شد چرا میدون شوشم

۹ لرزم شده باز نوکرتم ، یه تیغ فقط ؛ حالم خرابه
فردا دست پر ، جور می کنم ؛ غلط کنم شما رو به دوشم

۱۰ لِخ لِخ را می رم کشون کشون، این کوچه بود؟ نه اون یکی بود
باز کنین درُ، منم همون جواد آقا لبو فروشم

اردکان ۱۰/۲/۸۸

https://www.academytaraneh.com/2491کپی شد!
1442
۳۱