عشق و عاشقی سرابه

یه ِ نفر عاشق چشمات
لحظه به لحظه خرابه ِ …
داره می خونه از اینکه
عشقو عاشقی سرابه ِ…
مُرده یا زنده ِ مهم نیس
آخ ِ روزو شب ، نداره
دل ِ تنگ و سوت و کورش
یِ هویی می خواد بباره
همه ی آرزوش اینه ِ
تو رو حس کنه ِ کنارش
بکشی دستتو آروم
روی ِ زخمه ی گیتارش
همه ی عالم و آدم
دارن از تو شعر می خونن
تو ((یهِ)) جور حس ِ غریبی
که همه تو اون می مونن
حتی حوری و بهشت و…
توکه باشی اون نمی خواد
کهکشون به اون قشنگیش
پیش ِ تو به چش نمی یاد
سخته اینو تو بدونی
عاشقا خسته نمی شن
حتی وقتی که می میرن
چشاشون بسته نمی شن
تو و چشمای ِ خمارت
من و چشمای شکستم
داری دور می شی ولی من
هنوزم تنها نشستم
به امید اینکه وقتی
دوباره تو برمیگردی
بخونی برام ترانه …
تویی که ساکت و سردی
سید مهدی نژادهاشمی (م- شوریده )

https://www.academytaraneh.com/1940کپی شد!
1096
۱۴