بازم می‌ری

یه نفس فاصله مونده منُ از خودت نَرون

یه کمی حوصله کن یه لحظه هم شده بمون

 

این همه راهُ واسه خاطر ِ تو دَویدمُ

توی ِ سرگیجی ِ جاده روی ِ خوش ندیدمُ

 

آخه انصافه نمونیُ نپرسی حالمُ ؟

نصفه جونم بکنی خط بزنی خیالمُ ؟

 

بگی کم بودم برات تو خلوتِ ستاره‌ پوش

هی منُ جا می‌ذاری این آخریشَم باشه روش

 

من و تو انگاری حرفای ِ همُ نمی‌خونیم

هر دومون مسافریمُ پیش ِ هم نمی‌مونیم

 

اینُ تو چِشات می‌بینم می‌دونم می‌خوای بری

منُ دستِ کم گرفتی عشقمُ تو سَرسَری

 

اولِ دو راهیه بازم می‌شی ازم جدا

دَس تکون می‌دَم برات می‌سپُرَمِت دستِ خدا.

https://www.academytaraneh.com/1398کپی شد!
725
۱۹