فرق داری واسم

فرق داری واسم

گریه به گریه کم شدیم از آرزوهامون
این قصه پایانی نداشت، ما اشتباه کردیم
حس میکنم روی خوش از دنیای ما رفته
از وقتی بیرحمانه این عشقو رها کردیم

.

از تو بجز یک حس خوب چیزی تو ذهنم نیست
با اینکه بد بال و پر رؤیامو سوزوندی
وقتایی که اسمت طنین اندازِ دنیامه
یادم میره هر بارُ که قلبم رو میشکوندی

.

به هرچیزی که وانمود کردم بِهش،باختم!
از هرچی دورم میکنه از تو دیگه خستم!
فایده نداره کار من نیس از تو دل کندن
فایده نداره من هنوزم عاشقت هستم!

.

این فاصله لازم بوده شاید میون ما
اما نخواه از من که برگردم از احساسم
هیچی نتونسته بگیره تو دلم جاتو
یعنی با هر چیزی تو دنیا فرق داری واسم..

https://www.academytaraneh.com/113585کپی شد!
230
۵
۲