غرور

 باورنمی کنم بخاطرت شکستم غرورمو

 منی که مغرورم ولی پیش توکم میارمو

 باور نمی کنم منی که سخت میگیرم

 تمام ارزوهامو توی دنیات رهاکردم

داری هرلحظه دورمیشی ازاین جایی که من هستم

ازاون روزی که تو رفتی دارم دلتنگ تر میشم

داری باهر قدم رفتن منو نشنیده میگیری

دوباره مثل یه طوفان منو از ریشه می چینی

به سمت خونه برگشتم همون جایی که عطرت هست

همون جایی که بایادت میشه ارامشو حس کرد

مث بیشتر بهارا دوباره من از تو دورم

تو بیا نذار بریزه اخرین برگ غرورم


از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/9360کپی شد!
944
۷