یکی آهسته میخنده …

یه روزایی همیشه هست
به هم میریزه این دنیا
میگی بد بوده امروزت
ولی بدتر از اون فردا
به هر در میزنی بستَست
چقدر حال تو داغونه
برات زندونه هرجایی
چه بیرون باشه یا خونه
پر از تنهاییه دنیات
اگه حتی همه باشن
فقط احساس همدردی
پر از افسوس و اِی کاشن
میاد روزی که میبُری
از این دنیا و آدمها
تو غرق بی کسی میشی
یه جا کِز میکنی تنها
رفیق من همین وقتا
یکی آهسته میخنده
همین وقتا که دنیامون
دیگه تنها به مو بنده
میاد اونکه همیشه هست
همیشه پیش ما بوده
بلندت میکنه با عشق
و این عاشق ؛ خدا بوده
( کیوان حریری )

https://www.academytaraneh.com/92326کپی شد!
793
۹