کابوس شیرین

نرو از خواب من،با تو

چقد کابوس شیرینه

تب دلواپسی هامو

کسی جز تو نمی بینه

چشام دریای بارونه

دلم تندیس دلتنگی

تو این دنیای وارونه

من از شیشه ،تو از سنگی

چرا گریه ات نمی گیره

به این دلتنگی شک داری؟

از این جسم ترک خورده

تمنای کمک داری ؟

ببین با این همه حسرت

هنوز خیلی دوستت دارم

تو این ویرونه دلتنگم

از این دلتنگی بیزارم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: