قلبم شده یک ایستگاه متروکه

بی تو تکرار میکنم تنهایی رو
این جدایی آوارِ روی سَرَم
بی تو خاطراتم رو می نویسم
این اشکام می افته روی دفترم

اصلن حالِ من رو به راه نیس ،امشب
تموم آُتوبان های شهر بسته س
بی تو به مرزِجنون که نزدیکم
حالم مثِ تاجری ور شکسته س
————————————————————
آرزو تو دلم قندیل بسته
بی تو شدم شکلِ بُودای پیر
یه جنگ زده ی فلسطینیَ م
بینِ دو مثلث شده اسیر
—————————————————————-
مثِ آدمی که چیزی گم کرده
حتا روزِ تولّدم یادم نیس
اگه خواستم یه روز به دنیا بیام
اسمَمو توشناسنامَت ننویس

رو تنِ این ترانه چقد زخمه
بی تو سازِ زندگیم چه ناکوکه
هیچ کس جرات نداره ، پابزاره
قلبم شده یک ایستگاه متروکه
——————————————————–
آرزو تو دلم قندیل بسته
بی تو شدم شکلِ بُودای پیر
یه جنگ زده ی فلسطینیَ م
بینِ دو مثلث شده اسیر
————————————————————————–

https://www.academytaraneh.com/86507کپی شد!
960
۹