رویای توو خالی

امروزِ من فردای دیروزه
هر لحظه فرداهامو میبینم
هرلحظه با رویای دیروزم
تو خلوتام یک گوشه میشینم

هر لحظه چشمای منوبارون
میشوره بغضم تازه تر میشه
وقتی که بارون میزنه انگار
دنیای من زیر وزبر میشه

احساس میکنم که اینروزا
دردی عمیق دنیامو میگیره
حتی همین رویای توخالی
ساکشو میبنده یه روز میره

دس برنمیداره ازم دردی
که آرزوهامو فلج کرده
بازم منو خواهش و اصراراز
اونی که رفت دوباره برگرده

کاشکی خدایا خستگی هامو
از من بگیری بلکه راحت شم
نذاری عادتم بشه مردن
آهای خدا نذار بد عادت شم

https://www.academytaraneh.com/86034کپی شد!
1431
۸۶