حس مردن

میشه یک شب دیگه عاشق بمونی؟
میخوام دنیامو از تو پس بگیرم.

اگه یک بار دستامو بگیری.
میخوام اینبار تو دستات بمیرم.

اگه یک شب دیگه چشمام بخندن.
دیگه فرقی نداره کی میمیرم.

شروع تو تولد بود توی ذهنم.
من این مرگ به سادگی میبینم.

میشه یک شب دیگه عاشق بمونی؟
حضورت واسه من مثل گناه بود.

من این جرم خودم گردن میگیرم.
به پات افتادنم یک تکیه گاه بود.

اگه یک شب دیگه عاشق بمونم.
میخوام دیروز از تو پس بگیرم.

دوباره جون بدم توی نفسهات.
من از این حس مردن حس بگیرم.
.

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/85974کپی شد!
1237
۳۶