دوست دارم

هر چی (کار)کنی با این دلم/بازم هنوز دوست دارم/بیا به قلب خسته ام /بگو بهونتو دارم/بگو باید چیکار کنم/راضی بشی از این دلم/
می خوای که فریادبزنم/بگم چقد دوست دارم/از وقتی که تورو دیدم/انگار می کوبه این دلم/پر ستاره میشمو /اروم میشه شبای من/وای که چه حس خوبیه/در ارزوی داشتنت/میشی عروس رویاهام/می گردم من دور سرت/از وقتی که تورو دیدم/دست کشیدم من از همه/موندم تو لحظه هایی که/واسم یه حس مبهمه/می خوام یه جورایی بگم/با اینکه دوری از دلم/ولی بازم دوست دارم/بی تو می گیره این دلم/ بی تو همش کم می یارم/تویی باور اخرم/می خوای که فریاد بزنم/بگم چقد دوست دارم/بگم چقد عاشقتم/بی تو یه چیزی کم دارم/بی تو میمیره رویاهام/بی تو می سوزه خنده هام/انگار یه جورایی میشم/بغضی می گیره تو صدام/می خوای که فریاد بزنم/بگم چقد دوست دارم/بگم چقد عاشقتم/بی تو یه چیزی کم دارم.

https://www.academytaraneh.com/81518کپی شد!
972
۱۸