غریبه

غریبم من تو شهرِ تو ، چرا حرفای تو تنـــدِ
رسوبِ خاطراتِ تو ، هنوز رو قلبِ من مونده
***
نمی خوام با تو برگردم ، دلم شورمی زنه انگار
خیانت در لبای تو ، نشونی می دهد هر بار
***
از اون دریای آزارت ، هنوزم دلم پر خونه
نمی گردم تو آغوشت ، نمیشه برو دیوونه
***
قسم خوردم به آیینم ، به شب بیداری و سوزم
نمی بینم تو را هر گز ، اگه دیدم سیه روزم
***
برو آتیش زدی خرمن ، دیگه عزّت نمی مونه
تو صندوقِ دلت پر کن ، از این حرفا فراوونه
***
جاسم ثعلبی (حسّانی) ۰۸/۱۱/۱۳۹۲

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/80939کپی شد!
647
۵