قدم هاتو یکم آروم تر کن

” قدم هاتو یکم آرومتر کن “

قدم هاتو یکم آرومتر کن / میخوام یک لحظه بیشتر با تو باشم

نرو از این اتاق ، از توی قلبم / نمیتونم ازت یک دَم جدا شم

نرو “سایه” نشو تو خاطراتم / بدون تو فقط درگیر دردم

اگه رد شی ازم شاید ندونم / کجا باید به دنبالت بگردم

منو شاید هنوز نشناخته باشی / ندونی واسه تو جونم رو میدم

تموم شب فقط امن یوجیبو / به نذر تو زیرِ لبهام میگم

قدم هاتو یکم آرومتر کن / قدم هات قلبمو دیوونه تر کرد

نرو از این اتاق ، از توی قلبم / بازم پیش منه مجنون برگرد

نذار احساسمون آسون بمیره / نذار تو بد بیاری غرق باشم

بیا زنجیر کن دستاتو بازم / بتونم تویِ آغوشِ تو جاشم

پر از رنگین کمونه شهر با تو / پر از بادبادکای بچه گونه

منو تو بهترین شعر جهانیم / من و تو بهترین ها سهم مونه

قدم هاتو یکم آرومتر کن / نرو از این اتاق از توی قلبم

نذار تو بد بیاری غرق باشم / ازم دست برندار ، حتا … یک دم

 (این ترانه توسط میلاد عباس پور به اجرا در اومده)

https://www.academytaraneh.com/800کپی شد!
1283
۱۵