آرزو

بیا داشتنت آرزوی منه
همه خواستنت جستجوی منه
بیا با تو خواهش به لبهام میاد
دلم از تو تنها یه خواستن میخواد

بهشت اینه از فکر تو رد بشم
بگی بد شو من با همه بد بشم
بهشت اینه از من بگیری منو
نذاری که از یاد تو سرد بشم

یه شوری توی خواستنت با منه
یه حسی پر از حس دوس داشتنه
یه حسی که از من میگیره منو
همه لحظه هام فکر این خواستنه

بذار قسمت زندگیت من بشم
اگه زخم خوردی، مرحم بشم
اگه نیتت مثل من خواستنه
بذار با نگاه تو محرم بشم

بهشت اینه از فکر تو رد بشم
بگی بد شو من با همه بد بشم
بهشت اینه از من بگیری منو
نذاری که از یاد تو سرد بشم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/79500کپی شد!
1050
۴۲