مدیون تو هستم

من این احساسو مدیون تو هستم
همین که تو کنار من نشستی
همین بسه برای من که خوبی
همین بسه برای من که هستی

من این احساسو مدیون تو هستم
به تمومه زندگیمون رنگ دادی
از اون روزی که با من عهد بستی
به صدای قلب من آهنگ دادی

می خوام این لحظه ها باقی بمونه
تا وقتی زنده ام باشی کنارم
دلیل خنده هام باشی همیشه
تو باشی دیگه چیزی کم ندارم

هوای خونه هم تغییر کرده
از اون روزی که با تو عهد بستم
من این روزا رو تو خوابم ندیدم
من این احساسو مدیون تو هستم ..

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/7890کپی شد!
2666
۲۰