فرشته

سهم من تو آدما،تویی پری!
نبض شعر با حس تو نوشته شد
مثل تو هنوز ندیدم این روزا
اسم تو ،تو قصه ها فرشته شد

«تو که هستی توی شعرم
حس غم پر می کشه
مثل آقتاب بعد بارون
هفتا رنگ سرمی کشه»

لب تو ترجمه یِ خندیدنِ
خونمون با بودنت جون می گیرِ
وقتی شب رو قلب تو پا میذارِ
واژِهام تو این ترانه میمیره

«تو که هستی توی شعرم
حس غم پر می کشه
مثل آقتاب بعد بارون
هفتا رنگ سرمی کشه»

«تقدیم به آبجی عزیزم دیانا بنی اسدی»

https://www.academytaraneh.com/76186کپی شد!
1427
۲۴