چشمات

واسه بار صدم امشب
چشاتو زیر و رو کردم
ولی چیزی نمیبینم
به جز چشمای پر دردم

نگاه مثل میخم رو
به چشمای تو میکوبم
از این زندون مرگ آور
منم مثل تو آشوبم

چشات انگار بدجوری
اسیر شک و تردیدن
واسه بار صدم امشب
منو کمرنگ تر دیدن

چشات انگار از امشب
قراره ابر و بارون شه
واسه یخ بستن چشمام
پر از سوز زمستون شه

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/7363کپی شد!
561
۴