حس تردید

حس تردید

روزگاری بی تفاوت

حسمو نکردی تایید

اون روزا تصور تو

پر بود از یه حس تردید

حرفاتو خلاصه کردی

توی چن تا طرح و تصویر

این خیالات تورو گم کرد

تو سیاهی های تقدیر

خواستی با تکرار دوریت

تو دلم دلشوره جاشه

فکر تو این بود تو دنیام

حرف فقط حرف تو باشه

اما فکر نکردی شاید

بشکنه تورو این افکار

عاقبت گوشه نشین شی

مثه یه آدم بیمار

دور عشقم خط کشیدی

با یه جور غرور بی حد

محو این غرور شدی که

سرنوشتتو به هم زد

ترانه سرا : اسماعیل رضوی ——————— ۱۳۹۲/۰۵/۱۴

http://www.esmaeilrazavi.ir

https://www.academytaraneh.com/71972کپی شد!
1221
۶