تازه فهمیدم!

همه گفتن که تو رفتی
ولی من تازه فهمیدم
کنارم نیستی و حالا
کاش این روزو نمی دیدم

تو رفتی تازه فهمیدم
چشات هم رنگ آفتابِ
محبت روبروم بوده
ولی حالا چه کم یابِ

تو رفتی تازه فهمیدم
که عاشق بودم انگاری
بگو هستی کنار من
به جای نه بگو آری

الان حس می کنم مردم
تو این روزا چقد سردم
بیا یک روز کنارم باش
می خوام پیش تو برگردم

https://www.academytaraneh.com/7032کپی شد!
1232
۱۵