«بلا دل»

دل من مراقب سادگیات باش
تو حساب کتاب دلداگیات باش
این دروغه که گذشته رو رها کن
همیشه به یاد افتادگیات باش!

یادته عاشق بیماری بودی؟
توی سوز عشق تبداری بودی؟!
دیدی عشقتم تورو تنها گذاشت؟
رو غرور آتشینت پا گذاشت؟

اونی که قرارتو ازت ربود
روز بیقراریات باهات نبود
نکنه به جون من بلا بشی
نکنه دوباره مبتلا بشی!

یادته هیشکی به دادت نرسید؟
هیشکی انگار غم دنیاتو ندید؟!
دیدی اونی که برات غصه می خورد؟!
رازتو پیش غریبه ها می برد؟

روزای تلختو حاشا نکنی
باز غمارو تو خودت جا نکنی
نکنه مشت منو وا بکنی
نکنه باز منو رسوا بکنی!

دل من مراقب سادگیات باش
تو حساب کتاب دلداگیات باش
این دروغه که گذشته رو رها کن
همیشه به یاد افتادگیات باش!

https://www.academytaraneh.com/67674کپی شد!
971
۱۲