پر از احساس

چه غوغایی به پا میشه توی فکرم کنار تو…
شلوغ میشه از این احساس همه قلبم کنارتو…
باید از عشقمون پرشه نگاه هرکی بی لیلاست
که هر کی هم مارو دیده حسابی فکر کنه تنهاست
بره دنباله اون نیمه که روزی گمشدش بوده
بفهمه اونکه میخواستش توجه دغدغش بوده
من از حس تو میخونم یه اهنگه پر از احساس
همه دنیا بدونه که چشای تو خوده دریاس
شروع روز من با تو بدون خوشبختیه محضه
چقد اروم میشم وقتی…نفسها بینمون مرزه…
شاید تکراریه این حرف بگم با مردمه شهرم
تو لیلای منی هرروز منم مجنون این عصرم

https://www.academytaraneh.com/67377کپی شد!
1190
۲۳