لحظه

همون روز که با غصه همدم شدی ، تصور نکن آسمون ساکته
تو اون لحظه ی تلخ تنهاییات ، همیشه یکی هست که همراهته
همیشه یکی هست که همراهته

یکی هست که میدونه حال تو رو ، میدونه همش داری رنج میکشی ( میدونه که داری عذاب میکشی )
همیشه وقتی زمین میخوری ، همون لحظه حس کن که نزدیکشی
همون لحظه حس کن که نزدیکشی

همش گناه کردی چشماشو بست ، دلت پرکشید واسه کی بنده شد
ببین لطف و مهربونی رو که ، خدا از گناه تو شرمنده شد
خدا از گناه تو شرمنده شد

بازم چشم بستی به دستای کی ، بیا شرک رو از تو نگاهت بچین
همون لحظه که غرق ماتم شدی ، یه لحظه خدا رو کنارت ببین
یه لحظه خدا رو کنارت ببین
…………………………………………………………………………………………………………….
معذرت میخوام که کمی متن ترانه کوتاه شد ولی خب خیلی سعی کردم که اثر خوبی رو بسازم ….امیدوارم این اتفاق بیفته ……

https://www.academytaraneh.com/67020کپی شد!
782
۸