عشق یک طرفه

بسه ول کن بدی های منو || خوب میفهمم این رفتارای تورو
میدونم میخوای بری پس نمون || ای دل دیگه فراموش کن اونو
عادت کرده دلم به ان چیزا || بغض و اشکو گریه های بی تو
خیلی وقته بیخیاله عشقت شدم || سپردمت به همون که داده تورو

https://www.academytaraneh.com/66589کپی شد!
812
۷