بازنده

هرچی میخوام کنار تو آروم باشم نمیتونم
احساس من چقد برات ارزش داره نمیدونم
حرفات آتیش میزنه به قلب بی پناه من
مگه نمیدونی تو هستی تنها تکیه گاه من
احساسمو کشتی ولی پای تو موندم تا تهش
اونهمه خوب بودیم باهم آخه کی میشه باورش
چه جوری قانعت کنم ازین که بی قرارتم
تا مرز جون،به پای تو،مثل همیشه ثابتم
دارم تظاهر میکنم هنوزم تو کنارمی
پیدا نمیشه واسه ی زخم زبونات مرحمی
اینقدر سرد بودی همه دنیا اینو فهمیدن
خواستم بگم دوست دارم،رفتی لبام خشکیدن
دارم تلف میشم اما تو باز بی خیالمی
دوباره بازنده منم نفهمیدم سوارمی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/65981کپی شد!
680
۳