یاس تو

یه روز یه یاسی داشتی، اون و توو گلدون کاشتی

وقتی می رفتی گفتی، به یادگار گذاشتی

بیا این یاس و بردار، من و، تو تنها نگذار

بذار دستو توو دستم، نگو خدا نگهدار

این یاس و من نمی خوام، جای تو پیش چشمام

 بدونِ تو چه سخته، تنهایی و نمی خوام

بوی توو رو نمی ده، یاسی که جات گذاشتی

خونه تو رو کم داره، با اون بویی که داشتی

اینو می خوام بدونی، که یاسِ تو نمی شه

به جای تو توو خونه، برام یه مونس باشه

یاس و که من می بینم، به یاد تو میفتم

دلم برات تنگ می شه، این و به تو نگفتم

ساکت و سرده خونه، شادی دیگه نمونده

حتی قناریِ تو، بی تو آواز نخونده

بیا برگرد تو پیشم، دلم طاقت نداره

نذار از چشم تارم، دیگه اشکی بباره

روزی میای سراغم، می دونم خیلی دیره

نگو به من نگفتی، این دل بی تو می میره

https://www.academytaraneh.com/65890کپی شد!
864
۶