حال خوش

حالم خوشه وقتی که تو فکر منی ذکر منی حالم خوشه وقتی که تو تموم دنیای منی

حالم خوشه وقتی که من بوی تو را حس میکنم حالم خوشه وقتی که من تو را نوازش میکنم

حالم خوشه وقتی تو را سفید و برفی می بینم حالم خوشه وقتی تو را دور از دو رنگی می بینم

حالم خوشه وقتی که تو تموم دنیای منی حالم خوشه وقتی که تو آرامش جون منی

حالم خوشه وقتی که من موهاتو شونه میکنم چشماتو رو هم میزاری منم تماشا میکنم

حالم خوشه وقتی که تو سنگ صبور من باشی حالم خوشه وقتی که تو مرحم درد من باشی

حالم خوشه حالت خوشه ، بیا خدا رو شکر کنیم دعا کنیم برای هم تا روزی که سفر کنیم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/64306کپی شد!
767
۱۰