شروع تازه

به کجا رسیدیم امروز
به یه عشقِ تلخوُ ناکوک
پیِ حسی تازه گشتن
با دلای سردوُ متروک

گیرِ کابوسای بی خود
خیسِ بارونای دلگیر
غرقِ فصلِ کوچوُ پرواز
با پروُ بالِ بزنجیر

من مقصرِ سکوتت
تو مقصرِ شکستم
تو هنوز بینِ دو راهی
من بریدم اما هستم

دلِ مغرورِ تو دریا
من رو ساحلش نشستم
رو به تو پنجره بازه
رو خودم دراروُ بستم

می خوام این فاصله هاروُ
دِق بدم برن بمیرن
یه قدم من یه قدم تو
دستامون هموُ بگیرن

نکنه بگی که دیره
واسه یه شروعِ تازه
کاری می کنم که دنیا
این دفعه با ما بسازه

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/63857کپی شد!
1608
۳۶