خونه

خونه

چی داره این ویرونه

                         که منو کرده دیوونه

        یه خونه با پنچره شکسته

                           یه قلب همیشه خسته

تموم دنیا  گسسته

                             ترک های به هم پیوسته

نه نگاهی نه مرهمی

                         نه آغوشی نه دستای گرمی

فقط تنهایی و بی کسی

                            یه یادرگاری از گلدون اطلسی

چشمه خالی از آب

                      روزای پر شده از سراب

گمشدم در این خیابون

                              گیج و آواره شدم در این بیابون

همدم و سنگ صبور ندارم

                       چه امید به این زندگی دارم

شدم کوه درد نمی دونم

                    شدم سرمشق غم نمی دونم

چی داره این ویرونه

                   که پرنده  رو کرده بی آشیونه

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/62800کپی شد!
761
۸