چوروک

توو روزای سرد و گنگ شب زده

تو حضور گرم عاشق بودنی

تکیه گاهم واسه دل خستگیام

وارث تمومه دردای منی

توی این زمونه مرگ و فریب

تلخی منو ملایم می کنی

دنیا جایی واسه رازقی نداشت

زشتی شهرو تو قایم می کنی

توو صداقت شکوه خندهات

درد من محو فراموشی میشه

روو چوروکای کنار گونه هات

شعر من دچار بیهوشی میشه

بانوی ترانه ساز قرنها

مادرم حس لطافت خدا

مادرم ترانه دلواپسی

عمق معنای اجابت دعا

با ترنم صدای گرم تو

رقص واژه ها تماشایی می شن

پیش احساس تو وای میسته زمان

همه شبها شب یلدایی می شن

پر از احساس لطافت زنی

وقتی ابر چشم من بارونیه

صد تا مردی وقتی پشتم خالی شه

ولی باز شرم نگات خاتونیه

بانوی ترانه ساز قرنها

مادرم حس لطافت خدا

مادرم ترانه دلواپسی

عمق معنای اجابت دعا

توو هوای گرگ و میش تب زده

قطب نمای حس عاشق بودنی

قبله شعر غریب عاشقی

مادرم تمومه دنیای منی

از نمازت روی قاب پنجره

شهر غربتم چه نورانی میشه

واسه بغضت دل عالم می گیره

حال این دنیا چه طوفانی میشه

توی این دوره نا مردمیا

معنی رفاقتو تو می دونی

گم میشی توو انعکاس شعر من

توی دریای دلت جا می مونی

روز مادر ۹۲

https://www.academytaraneh.com/62498کپی شد!
707
۴۲