یه روز خوب

زیبایی این روزها به بودن توئه / حتی اگه دل بشکنه وجود تو یه نعمته
قلبی که تو سینه واسه تو می زنه / از عمق نگاهت تا ته قصه نمی شکنه
حرفای دیروزتو من مو به مو یادمه / حتی اگه راه تو از دل من بگذره
لحظه های نبودنت نگاهمو می شکنه / بغض منو، آه منو می شکنه
از طراوت صدات طنین اندازه رؤیاهام / تموم حرفم اینه می خوام بمونی باهام
وقتی سختی بگذره می دونم یه روز خوب میاد /می دونم که با منی وقتی که بارون میاد

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/5912کپی شد!
1488
۱۷