تنهایی

((تنهایی))
منو راحت رها کردی میون بغضُ تنهایی
هنوز درگیر رویا تم هنوزمیگم که اینجایی
فضای خونه دلگیره یه حسه مبهمی دارم
شدم یک روز بارونی که نم نم بی تو میبارم
نزار تنهایی مَرحَم شه فراموشم نکن راحت
دلِ کوچیکُ بی تابم تورو کم داره هر ساعت
چه آسون این گذشتن رو بهش گفتی فداکاری
واسه این خستۀ زخمی چی مونده جُز خودآزاری
دیگه خستم از این تکرار از این تزویرِ بیهوده
از این من بودنِ تنها شدم یک جسم فرسوده
نزار تنهایی مَرحَم شه فراموشم نکن راحت
دلِ کوچیکُ بی تابم تورو کم داره هر ساعت

(ترانه: معین زرتاج)

از این نویسنده بیشتر بخوانید: