بیادیونه شیم..

اگه دیوونگی جرمه بذا دیونه باشم من

بذذار هرروز تو این خونه به یاده تو بشم پرپر

بذار یادم بیاد روزی که توو این خونه میخوندی

عجب رسمه عجیبی داشت زمونه بادلم هردم

نذار یادم بره روزام

نذار یادم بره خندت

بذار دستای توباشه کناره قلبه من هرشب

مگه دیوونگی جرمه؟بذا دیوونه باشم من

نذار یادم بره یادت

بذار یادت بره یادم

نذار این کوچه تنها شه

نذار بی توبمونم باز

نذار بی من برو بازم

چرادیونگی جرمه؟میخوام دیونه باشم من

ببین دستای من سرده

ببین چشمای من خیسه

ببین بغضه گلوی تو دوباره گریه میسازه

ببین تنهاییات سخته

ببین تنهاییام گریس

ببین تنهایی ام بی تو ازم یه مرد میسازه؟؟

اگه دیونگی جرمه بیا دیونه شیم امشب

بیا هردو تو این خونه کناره هم بشیم پرپر..

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/5622کپی شد!
1080
۱۸