احساس دلتنگی…

هـــنـوزم تــوی ایــن  خونه               یکی   دل تنـگ  تـو  میـشه

یــکی تــو   اوج  تاریــکـی               بــاز م هـمرنـگ  تـو میـشه

تــوی   خــالــی  ایــن روزا               یــکی   از عشــق   لـبــریزه

یــکی کـه پــشت پــای تــو               همیشه     اشک    میـریــزه

نـمـی دونـم  کـدوم  راهـــی               مـسیـــر قلــبـتـو  کـج   کـرد

نـمی دونم    تـو  ایـن دنـیــا               کی با احساس مون  لج کرد

سکـوت  مـبـهـم  هــر شـب                داره   احـسـاس  دل  تنــگی

تـو حس  هـر  شبم  هــستـی                چرا  بـا عشـق می جنـگی ؟

تـصــور  کـن  کـه  تنــهــایی              همـش  کابـوس  مـن  بـاشه

شبــا تو گوش   هــر کــوچــه              پر از افســوس  مـن  بــاشـه

عـبــور    قــاصـدک   یعـنــی              هـنــوزم  میــشه  بــرگـردی

صــدام   از  بـغـض  لبــریــزه              ببــیـن بــا مـن  چــِها کـردی

نـمـی دونـم     کـدوم   راهـــی               مـسیـــر قلــبـتـو  کـج   کـرد

نـمی دونم    تـو      ایـن دنـیــا               کی بـا احساس مون لج کرد

سکـوت    مـبـهـم   هــر  شـب                داره   احــسـاس   دل تنــگی

تـو   حس هـر   شــبم    هستـی                چـرا  بـا  عشق   می جنـگی …

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/55708کپی شد!
1046
۱۶