تو از رفتن چه میدونی ؟

ببار بارون تو پاکم کن   ………………………..از این احساس یاقوتی.

پشیمونم از این همراز…………………………..تو که حالم رو میدونی.

 

میخواستم خیس نشه چشمام…………………….ولی بارید به اسونی.

شدم همبازی بارون…………………………..تو هم بازی رو میدونی.

 

دقایق رفت به اسونی…………………………گفتی با من تو میمونی.

چه زود شد این ودا کردن…………………..تو از رفتن چه میدونی؟؟

 

قدمها فاصله دار شد………………………..همه حرفها سایه دار شد.

اومد بوی بهاری تلخ…………………………تو از موندن چه میدونی؟؟

 

دوباره سرخ شد چشمام…………………..از این عشقها و حیرونی.

دوباره بارور زخمهام…………………….از احساسات بیرونی.

 

چرا من باورت کردم………………………تو که از من گریزونی.

شدم من شاعر تکرار…………………….تو از انکار چه میدونی.؟

ببار بارون ……………………….

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/55169کپی شد!
1277
۱۰