بی خیال

بی خیالِ من     بی خیالِ تو     بی خیالِ هرکی عاشقه

بی خیالِ من     بی خیالِ تو     بی خیالِ هرکی عاشقه

نرو دلت رو می شکنه

اسیرُ دیوونه می شی

تو انتظارت نمی یاد

همیشه چشم به راهِ شی

نگو، نگو دوسش داری

چشاشو رو هم می ذاره

اگه بفهمه عاشقی

میرهُ تنهات می ذاره

می گه : بی خیالِ من     بی خیالِ تو     بی خیالِ هرکی عاشقه

        بی خیالِ من     بی خیالِ تو     بی خیالِ هرکی عاشقه 

خیال نکن که چشم اون

همیشه بی قرارته

تو کوچه ها که گم بشی

دوباره چشم به راِه ته

نشین به انتظارِ عشق

هیشکی واسهَ ت یار نمی شه

نرو به خواب کوچه ها

عاشقی که کار نمی شه

بگو : بی خیالِ من     بی خیالِ تو     بی خیالِ هرکی عاشقه

      بی خیالِ من     بی خیالِ تو     بی خیالِ هرکی عاشقه (تکرار)

   

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/5484کپی شد!
1238
۳۵