نیستی

امشب دارم به یاد تو
با آسمون حرف می زنم
تو نیستی پیش ِ من، ولی
عطرت نشسته رو تنم

امشب از اون شباس که باز
دلم می خواد بارون بیاد
خیلی دعا کردم، ولی
انگاری بارون نمی یاد

شب و ستاره مال تو
شب گریه ها نصیب ِ من
انگاری واسه داشتنت
همه شدن رقیب ِ من

این لحظه ها بدون ِ تو
بدجور بهم سخت می گذره
امشب بگو عطر ِ تنت
از پیرهن ِ کی می پره؟

تو رفتی بی خبر گلم
دلیلشو نمی دونم
ولی فقط برای تو
ترانه هامو می خونم

https://www.academytaraneh.com/5451کپی شد!
1057
۳۴