شاید ، یه ترانه

شاید ، یه ترانه

می خوام ، باتو بخونم یه ترانه
می خوام ، باتو بمونم بی بهانه
می خوام ، دست تورو، تودَس بگیرم
می خوام ، زندگی مون رو، پس بگیرم
می خوام ، بشینه باز، خنده رو لبهات
می خوام ، فراری شه ، ازسینه غمهات
می خوام ، باتو بمونم ، تاهمیشه
آخه ، بی تو دلم ، آروم نمیشه
می خوام ، غصه نیآد، باز جوُن بگیره
که شاید، عشقتوازمن بگیره
می خوام ، اَبری نباشه ،اون نگاهت
بشم، قربونی، اون روی ماهت
می خوام ، آفتابِِ تابستون باشم
تو گرمای تنت شاید که آبشم
می خوام ، یک شب ، که ماه تو آسمونه
خجالت بکشه ، از نورِ خونه

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/54400کپی شد!
897
۳