متن دو خطی

یه متن کوتاه دو خطی رو
این چندمین باره که میخونم
تا میخورم با متن این نامه
سر میخوره اشکی روی گونم

همخونه ام با قاب عکس تو
همبسترم با بختکی بی روح
با بار دلتنگی و تنهایی
حس میکنم سنگینترم از کوه

قطبی ترینم رو تنم انگار
برفی تمام سال و باریده
حس میکنم اینجا ته خطه
ساعت/ زمان/ تاریخ خوابیده

میخوونمت با قطرهای اشک
این صفحه ابری و مه الوده
میفهممت تو عاشقش بودی
اوارگی تقدیر من بوده

تو با یه امضاع و دو خط نامه
به گور تنهاییم خندیدی
دارم تقاص عشقو پس میدم
وقتی منو دست خودم میدی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/5422کپی شد!
3136
۳۱