خاطرات تازه…

بـــه تماشـــای تــــو میـــام، تـــــا شــــاید یـــادم بیــاری

تـــــا شـــــاید منـــــو دوبـــاره، تـــــوی انـــزوا نــذاری

 بـــه تماشــای تــــو میــام، بـــا وجـود اینکــه کــوری

آره مــن ایـــنو میــدونــم، کـــه دیــگه ازم تــــو دوری

 میدونـم کــه خیــلی وقـــته، جامـو خیـــلی هـــا گرفـتن

ولـــی خـــــو چـــاره نــدارم،خاطـــراتت تـــــازه هستن

 خاطراتت تــــــازه هســتن، میگیـرن هـمــــش بهـونه

هی میگن بهت بــگم کـه، بیــــا برگرد بـــاز به خونه

امـــــا اونــــا نمیدونـــن، کــــــه دیــگه دوســم نداری

پشــت دیـــوار سـکـوتت، منــــو تـنها جــــا می ذاری

میری با همـون غریـبـه، کــــه اصن شبیه من نیس

مــن میشــم تـنهای تـنها، بـــا چشایی که شده خیس

.

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/5408کپی شد!
729
۲۸